Fritidshem

Montessoriskolans Fritidshem

Fritidshemmets verksamhet erbjuder eleven en meningsfull och vistelse som är varierad och utgår från elevens behov, intressen och läroplanen Lgr11. Verksamheten ska förena omsorg och pedagogik som stödjer elevens fysiska, intellektuella, sociala och emotionella utveckling i en trygg och trivsam miljö.

Tillsammans strävar vi efter att barnen ska bli självständiga och lära sig ta eget ansvar. Vårt gemensamma mål i skolan och fritidshemmet är att barnen växer upp till självständiga och trygga individer som känner: Jag kan!

Vi har fritidshem både i Vigelsjö åk f-4 och i Gustafslund åk 5-6.

Våra öppettider är 06.30 – 18.30