Gustafslund Fritidshem

Fritidshem Gustafslund 5-6

Fritidshemmets verksamhet erbjuder eleven en meningsfull och avkopplande vistelse som är varierad och utgår från elevens behov och intressen.
Verksamheten ska förena omsorg och pedagogik som stödjer elevens fysiska, intellektuella, sociala och emotionella utveckling i en trygg och trivsam miljö. Våra aktiviteter planeras ur Lgr11 med hänsyn till elevernas behov och önskemål.

Tillsammans strävar vi efter att barnen ska bli självständiga och lära sig ta eget ansvar.

 

Vårt gemensamma mål i skolan och fritidshemmet är att barnen växer upp till självständiga och trygga individer som känner:

Jag kan!

 

Montessori pedagogens roll

Alla vuxna är viktiga som förebilder och påverkar barns förståelse och respekt för varandra och för allt levande.
Förhållningssättet och bemötande av barnet, är själva grunden i montessoripedagogiken. Barn kan mer än vuxna i allmänhet tror. Montessoripedagogen tillvaratar barnets nyfikenhet, upptäckarglädje och spontana lust att lära och fungerar som en länk mellan barnet och den förberedda miljön.
Genom att presentera och visa hur materialen används, uppmuntra till eget initiativ och aktivt tänkande, hjälper pedagogen barnet att utveckla tron på sig själv och sin förmåga.