Kontakter i skolan

Hör av dig till oss med dina frågor.

Postadress:
Montessoriskolan i Norrtälje
Vigelsjövägen 1
761 51 Norrtälje

Besöksadress Vigelsjö:
Vigelsjövägen 1
761 51 Norrtälje

Besöksadress Gustafslund:
Stockholmsvägen 18
761 43 Norrtälje

Åsa Bertilsson, rektor 070 – 648 56 53
asa.bertilsson@montessoriskolan.nu

Anne-Marie Utterström Olsson, VD 073 – 959 35 51
anne-marie.utterstrom@montessoriskolan.nu

Sofia Sjölund, ekonomichef 072 – 559 81 33
sofia.sjolund@montessoriskolan.nu

Maria Mattsson, administration 072 – 241 64 96
maria.mattsson@montessoriskolan.nu

Arbetslagsledare:

Caroline Von Bergen, fritidshemmet Vigelsjö och Gustafslund åk f-6
caroline.vonbergen@montessoriskolan.nu

Carola Kyller, Vigelsjö åk f-4: 070 – 619 56 53
carola.kyller@montessoriskolan.nu

Christina Erlandsson, Gustafslund åk 5-9: 070 – 270 3128
christina.erlandsson@montessoriskolan.nu

Årskurs F-4

Helena Köhler Christiansson, lärare:
helena.kohler@montessoriskolan.nu

Janaki Strömberg, lärare:
janaki.stromberg@montessoriskolan.nu

Marie-Louise Jansson, förskollärare:
sisa.jansson@montessoriskolan.nu

Ellen Boström, lärare med specialpedagogiskt uppdrag:
ellen.bostrom@montessoriskolan.nu

Caroline Einarsson, lärare i skola och  fritidshem:
caroline.einarsson@montessoriskolan.nu

Caroline von Bergen: lärare i skola och fritidshem:
caroline.vonbergen@montessoriskolan.nu

Karolina Von Perner, resurspedagog:
karolina.vonperner@montessoriskolan.nu

Johanna Schubert, resurspedagog:
johanna.schubert@montessoriskolan.nu

Årskurs 3-4

Anneli Cederblad, lärare:
anneli.cederblad@montessoriskolan.nu

Moniqa Dahlérus, lärare:
moniqa.dahlerus@montessoriskolan.nu

Mari Hammarquist, lärare:
mari.hammarquist@montessoriskolan.nu

Jesper Råhäll, resurspedagog åk 3-4:
jesper.rahall@montessoriskolan.nu

Helena Mellqvist, resurspedagog, åk f-4:
helena.mellqvist@montessoriskolan.nu

Thomas Lindstedt, resurspedagog åk f-4:
thomas.lindstedt@montessoriskolan.nu

Jimmy Skoog, resurspedagog åk f-4:
jimmy.skoog@montessoriskolan.nu
 

Fritidshemmet Vigelsjö

Tel: 0176 – 27 63 94

Thomas Lindstedt:
thomas.lindstedt@montessoriskolan.nu

Jimmy Skoog:
jimmy.skoog@montessoriskolan.nu

Camilla Andersson:
camilla.andersson@montessoriskolan.nu

Jesper Råhäll:
jesper.rahall@montessoriskolan.nu

Caroline Von Bergen:
caroline.vonbergen@monessoriskolan.nu

Anne-Christine, Anki,  Brink:
anki.brink@montessoriskolan.nu

Charlott, Lotta,  Andersson:
charlott.andersson@montessoriskolan.nu

Årskurs 5-6

Emma Lindberg, lärare:
emma.lindberg@montessoriskolan.nu

Lars Andersén, lärare:
lars.andersen@montessoriskolan.nu

Christina Croneld, lärare:
christina.croneld@montessoriskolan.nu
 

Carin Nirling, idrott åk f-6 och lärare åk 5-6:
carin.nirling@montessoriskolan.nu

Årskurs 7-9

Peter Westholm, lärare:
peter.westholm@montessoriskolan.nu

Anders Erlandsson, lärare, specialpedagog:
anders.erlandsson@montessoriskolan.nu

Mikael Larsén, lärare:
mikael.larsen@montessoriskolan.nu

Louise Hallgren, lärare – spanska:
louise.hallgren@montessoriskolan.nu

Eva Erbom Heaps, lärare – franska:
eva.erbomheaps@montessoriskolan.nu

Lärare idrott och hälsa

Carin Nirling åk 1-6:
carin.nirling@montesstoriskolan.nu

Anders Erlandsson åk 7-9:
anders.erlandsson@montessoriskolan.nu

Lärare slöjd

Carola Kyller åk 3-9:
carola.kyller@montessoriskolan.nu

Rakel Rudebrant åk 3-9:
rakel.rudebrant@montessoriskolan.nu

Elevhälsoteam

Åsa Bertilsson, Rektor, 070 – 648 56 53
asa.bertilsson@montessoriskolan.nu

Helen Källberg, elevhälsosamordnare, lärare: 070 – 586 56 53
helen.kallberg@montessoriskolan.nu

Ingegerd Lindström, skolsköterska:  0176– 27 64 08
ingegerd.lindstrom@montessoriskolan.nu

Ellen Boström, lärare med specialpedagogiskt uppdrag:
ellen.bostrom@montessoriskolan.nu

Ingrid Gråberg, psykolog: nås via rektor Åsa Bertilsson

Benita Lindgren, kurator: 072 – 242 44 28
benita.lindgren@montessoriskolan.nu
 måndagar och tisdagar 08.00-16.00

Tel: 0176 – 27 64 07

Jenny Harold, kökschef:
jenny.harold@montessoriskolan.nu

Helen Österberg, kock:
helen.osterberg@montessoriskolan.nu

Michael Blum, kock:
michael.blum@montessoriskolan.nu

Charlott, Lotta, Andersson, kock:
charlott.andersson@montessoriskolan.nu

Montessoriskolan Vigelsjö åk f-4

Montessoriskolan Gustafslund åk 5-9