Kontakter i skolan

Hör av dig till oss med dina frågor.

Postadress:
Montessoriskolan i Norrtälje
Vigelsjövägen 1
761 51 Norrtälje

Besöksadress Vigelsjö:
Vigelsjövägen 1
761 51 Norrtälje

Besöksadress Gustafslund:
Stockholmsvägen 18
761 43 Norrtälje

Åsa Bertilsson, rektor 070 – 648 56 53
asa.bertilsson@montessoriskolan.nu

Anne-Marie Utterström Olsson, VD 073 – 959 35 51
anne-marie.utterstrom@montessoriskolan.nu

Mikael Lindholm, Biträdande rektor och IT-ansvarig 070 – 217 95 92
mikael.lindholm@montessoriskolan.nu

Sofia Sjölund, ekonomichef 072 – 559 81 33
sofia.sjolund@montessoriskolan.nu

Maria Mattsson, administration 072 – 241 64 96
maria.mattsson@montessoriskolan.nu

Arbetslagsledare:

Emelie Lannebrink Svensson, Fritidshem F-6:
emelie.ls@montessoriskolan.nu

Carola Kyller, Vigelsjö åk F-4: 070 – 619 56 53
carola.kyller@montessoriskolan.nu

Christina Erlandsson, Gustafslund åk 5-9: 070 – 270 3128
christina.erlandsson@montessoriskolan.nu

Årskurs F-4

Marie-Louise “Sisa” Jansson, Förskollärare:
sisa.jansson@montessoriskolan.nu

Jenny Hamilton, Förskollärare:
jenny.hamilton@montessoriskolan.nu

Helena Köhler Christiansson, Lärare 1-2:
helena.kohler@montessoriskolan.nu

Janaki Strömberg, Lärare 1-2:
janaki.stromberg@montessoriskolan.nu

Ellen Boström, Lärare med specialpedagogiskt uppdrag:
ellen.bostrom@montessoriskolan.nu

Anneli Cegerblad, Lärare 3-4 :
anneli.cegerblad@montessoriskolan.nu

Madeleine Fernberg, Lärare 3-4:
madeleine.fernberg@montessoriskolan.nu

Emelie Lannebrink Svensson, Lärare i fritidshem:
emelie.ls@montessoriskolan.nu

Jesper Råhäll, Resurspedagog
jesper.rahall@montessoriskolan.nu

Johanna Schubert, Resurspedagog:
johanna.schubert@montessoriskolan.nu

Ida Bernhardsson, Resurspedagog:
ida.bernhardsson@montessoriskolan.nu

Helena Mellqvist, Resurspedagog:
helena.mellqvist@montessoriskolan.nu

Rakel Rudebrant, Resurspedagaog:
rakel.rudebrant@montessoriskolan.nu

Arbetslagsledare

Fritids:
Emelie Lannebrink Svensson:
emelie.ls@montessoriskolan.nu

Skola F-4:
Carola Kyller:
carola.kyller@montessoriskolan.nu

Slöjd:

Carola Kyller åk 3-9:
carola.kyller@montessoriskolan.nu

Emma Lindberg åk 3-9
emma.lindberg@montessoriskolan.nu

Idrott och hälsa

Carin Nirling åk 1-6
carin.nirling@montessoriskolan.nu

Fritidshemmet Vigelsjö

Tel: 0176 – 27 63 94

Emelie Lannebrink Svensson:
emelie.ls@montessoriskolan.nu

Thomas Lindstedt:
thomas.lindstedt@montessoriskolan.nu

Jimmy Skoog:
jimmy.skoog@montessoriskolan.nu

Camilla Andersson:
camilla.andersson@montessoriskolan.nu

Charlott, Lotta,  Andersson:
charlott.andersson@montessoriskolan.nu

Jesper Råhäll:
jesper.rahall@montessoriskolan.nu

Anne-Christine “Anki” Brink:
anki.brink@montessoriskolan.nu

Johanna Schubert:
johanna.schubert@montessoriskolan.nu

Ida Bernhardsson:
ida.bernhardsson@montessoriskolan.nu

Sabina Wiklund:
sabina.wiklund@montessoriskolan.nu

Rakel Rudebrant, Resurspedagaog:
rakel.rudebrant@montessoriskolan.nu

Årskurs 5-6

Christina Croneld, Lärare:
christina.croneld@montessoriskolan.nu
 

Åse Gustavsson, Lärare:
ase.gustavsson@montessoriskolan.nu

Moniqa Dahlerus, Lärare:
moniqa.dahlerus@montessoriskolan.nu

Carin Nirling, Idrott åk f-6 och lärare åk 5-6:
carin.nirling@montessoriskolan.nu

Malin Österberg, Resurspedagog och fritids
malin.osterberg@montessoriskolan.nu

Per Malmlof, Resurspedagog
per.malmlof@montessoriskolan.nu

Årskurs 7-9

Christina Erlandsson, Lärare:
christina.erlandsson@montessoriskolan.nu

Eric Törner, Lärare:
eric.torner@montessoriskolan.nu

Kajsa Carlsson, Lärare:
kajsa.carlsson@montessoriskolan.nu

Anders Erlandsson, Lärare:
anders.erlandsson@montessoriskolan.nu

Helen Källberg, Lärare med specialpedagogiskt uppdrag:
helen.kallberg@montessoriskolan.nu

Maria Hämmerle, Lärare – Tyska:
maria.hammerle@montessoriskolan.nu 

Louise Hallgren, Lärare – spanska:
louise.hallgren@montessoriskolan.nu

Odile Fransson, Lärare – franska:
odile.fransson@montessoriskolan.nu

Mathias Liss, Resurspedagog och fritids
mathias.liss@montessoriskolan.nu

Arbetslagsledare

Christina Erlandsson, Arbetslagsledare 5-9:
christina.erlandsson@montessoriskolan.nu

Lärare idrott och hälsa

Carin Nirling åk 1-6:
carin.nirling@montesstoriskolan.nu

Anders Erlandsson åk 7-9:
anders.erlandsson@montessoriskolan.nu

Lärare slöjd

Carola Kyller åk 3-9:
carola.kyller@montessoriskolan.nu

Emma Lindberg åk 3-9
emma.lindberg@montessoriskolan.nu

Lärare Bild

Emelie Björck
emelie.bjorck@montessoriskolan.nu

Fritidshemmet Gustavslund

Mathias Liss
mathias.liss@montessoriskolan.nu

Malin Österberg
malin.osterberg@montessoriskolan.nu

Elevhälsoteam

Åsa Bertilsson, Rektor: 070 – 648 56 53
asa.bertilsson@montessoriskolan.nu

Mikael Lindholm, Elevhälsosamordnare Vigelsjö F-4: 070 – 217 95 92
mikael.lindholm@montessoriskolan.nu

Helen Källberg, Elevhälsosamordnare Gustavslund 5-9: 070 – 586 56 53
helen.kallberg@montessoriskolan.nu

Benita Lindgren, kurator: 072 – 242 44 28
benita.lindgren@montessoriskolan.nu
 måndagar och tisdagar 08.00-16.00

Anna Sjöström, skolsköterska:  0176– 27 64 08
anna.stjortrom@montessoriskolan.nu

Ellen Boström, lärare med specialpedagogiskt uppdrag:
ellen.bostrom@montessoriskolan.nu

Ingrid Gråberg, psykolog: nås via rektor Åsa Bertilsson

Tel: 0176 – 27 64 07

Jenny Harold, kökschef:
jenny.harold@montessoriskolan.nu

Helen Österberg, kock:
helen.osterberg@montessoriskolan.nu

Charlott, Lotta, Andersson, kock:
charlott.andersson@montessoriskolan.nu

Montessoriskolan Vigelsjö åk f-4

Montessoriskolan Gustafslund åk 5-9