Campus F-4

Skolan Vigelsjö

Välkommen till Campus F-4

Montessoriskolan Campus är har ca 140 elever. Vi ligger beläget i Norrtälje på Albert Engströms gata 5. Vi har en stor skolgård och närhet till både centrum, bussar, stadsbibliotek och naturen. I de yngre åldrarna finns mycket konkret material, här ska eleven ges möjlighet att Campus lokalträna och lära med alla sinnen för att stimuleras till inlärning, rörelse, koordination och kreativitet. För att möta eleven i sin kunskapsutveckling har vi m

ånga olika arbetsmaterial i klassrummet: konkret montessorimaterial, lärplattor (ikt), läroböcker, biblioteksböcker, material från naturen. Ja, allt material som stimulerar och befäster kunskaper.

Större delen av dagen arbetar eleverna i sina grupper med schemalagda ämnen och har genomgångar och lektioner. Eleverna har även studietid då de arbetar utifrån sina individuella behov och planeringar. Vi planerar veckans arbete tillsammans med eleverna och arbetet utvärderas i slutet  av veckan.

Elevinflytande och elevernas åsikter är viktiga för oss. Det är tillsammans med elever som vi gör vår skola till det den är.

Kännetecken för vår skola

  • Åldersintegrerade klasser åk f-6,
  • Längre sammanhängande arbetspass på förmiddagen
  • Arbetsdagarna består av lektioner som varvas med arbetspass som vi kallar studietid

Under studietiden väljer eleven arbete utifrån sin planering som gjorts tillsammans med lärare.

  • Frihet under ansvar: allt efter mognad och förmåga får eleven ta mer ansvar för sin planering.