Trygghetsgruppen

Trygghetsgruppen arbetar tillsammans med elevhälsoteamet, personal och elever för att göra skolan till en trygg miljö. Trygghetsgruppen genomför tillsammans med lärare och fritidshemspedagoger kartläggningar, enkäter och intervjuer med elever och personal för att kartlägga och lägga riktlinjer för vårt åtgärdande och förebyggande arbete för att skapa ökad trivsel, trygghet och studiero.

Skolans Elevhälsoplan, Likabehandlingsplan, övriga planer och dokument finns på Schoolsoft som är vår lärplattform.

Kontaktuppgifter till Trygghetsgruppen

Mikael Lindholm, Hälsopedagog, samordnare Trygghetsgruppen, mikael.lindholm@montessoriskolan.nu

Carola Kyller
070-619 56 53
carola.kyller@montessoriskolan.nu

Carolin Von Bergen
carolinvonbergen@montessoriskolan.nu

Helen Källberg
070-5865653
helen.kallberg@montessoriskolan.nu