Gustafslund 5-9

Skolan Gustafslund

Välkommen till Gustafslund 5-9

Montessoriskolan Gustafslund har ca 140 elever. Vi ligger centralt beläget i Norrtälje på Vigelsjövägen 1. Vi har närhet till både centrum, bussar, stadsbibliotek, idrottshallar och naturen.

Varje vecka har vi regelbundet genomgångar i samtliga ämnen, vilket upptar en stor del av arbetsdagarna. Övrig tid har eleverna studietid då de väljer att arbeta med olika ämnen utifrån sin individuella planering som de gör tillsammans med lärarna. Efter genomförd arbetsperiod utvärderas arbetet. Eleverna tränas i att aktivt ta ansvar för sitt eget arbete utifrån sin förmåga. Vi använder SchoolSoft som läroplattform. Elever och föräldrar hittar all information rörande såväl arbetsuppgifter, närvaro, studiebesök, provresultat och skriftliga omdömen på SchoolSoft.

Större delen av dagen arbetar eleverna i sina klasser och grupper med schemalagda ämnen och har genomgångar och lektioner. Eleverna har även studietid då de arbetar utifrån sina individuella behov och planeringar. Vi planerar veckans arbete tillsammans med eleverna och arbetet utvärderas i slutet av veckan.

Elevinflytande och elevernas åsikter är viktiga för oss. Det är tillsammans med elever som vi gör vår skola till det den är.

Kännetecken för vår skola

  • Åldersintegrerade klasser åk 5-6, åldershomogena klasser i åk 7-9
  • Längre sammanhängande arbetspass
  • Arbetsdagarna består av lektioner som varvas med arbetspass som vi kallar studietid

Under studietiden väljer eleven arbete utifrån sin planering som gjorts tillsammans med lärare.

  • Frihet under ansvar: allt efter mognad och förmåga får eleven ta mer ansvar för sin planering och sina arbetsuppgifter.