Grossgärdet

Förskolan Grossgärdet

Välkommen till Montessoriförskolan Grossgärdet

Vi erbjuder en pedagogisk utvecklande miljö enligt läroplanen för förskolan Lpfö 18 och med hjälp av vår montessoripedagogik skapar vi förutsättningar för barnets lärande.
Vi erbjuder en väl förberedd miljö inne, för barn i åldrarna 1-3 Fröet och 3-6 år Solrosen, i nära samarbete mellan avdelningarna. Genom den förberedda innemiljön och pedagogens undervisning utvecklas barnets lärande.

Aktiviteterna är anpassade efter barnens behov av utveckling, lek, lärande och intressen.

För de yngsta barnen består aktiviteterna av återkommande vardagliga situationer, rutiner och praktiska sysslor, som barnet känner igen vilket ger dem trygghet. Att klara av saker ger barnet självförtroende, tillfredsställelse och lust att lära mer.

Barnen på stora avdelningen väljer under montessoripasset själva aktiviteter efter intresse och pedagogens presentationer av materialet.

Utevistelsen inriktas på aktiviteter för lek, utveckling och naturupplevelser.

“Hjälp mig att hjälpa mig själv”
“Världen börjar med barnen”
Maria Montessori

Montessori pedagogens roll

Alla vuxna är viktiga förebilder och påverkar barns förståelse och respekt för varandra och för allt levande. Förhållningssättet och bemötandet av barnet, är själva grunden i montessoripedagogiken. Barn kan mer än vuxna i allmänhet tror. ”Jag kan själv!”
Montessoripedagogen tillvaratar barnets nyfikenhet, upptäckarglädje och spontana lust att lära och fungerar som en länk mellan barnet och den förberedda miljön. Genom att presentera och visa hur materialen används, skapar vi undervisningsmiljöer och uppmuntrar till egna initiativ. Genom att skapa ett aktivt tänkande, hjälper pedagogen barnet att utveckla tron på sig själv och sin förmåga.

Avdelning Fröet

På Fröet arbetar vi Montessoriinspirerat i en miljö förberedd för och av barnen. Vi läser av barnens intressen och behov och har därför en föränderlig miljö. Dagligen övar vi på att ta ansvar över den egna personen. I praktiken innebär det att träna vi tränar på toalettbesök, på och avklädning, plocka fram och iordningställa de material barnet vill arbeta med och sedan städa undan efter sig och att duka fram till lunch.

Det vi dagligen arbetar efter har sina ursprung ur Maria Montessoris. Hon delade upp våra olika intresseområde i. Sensoriska, praktiska, teknik, matematik, kultur och Språk.

En dag på Fröet

 • 6:30 förskolan öppnar.
 • 6:45 -7:15 frukost serveras.
 • 7.30 förbereder vi oss för att går vi ut. (detta kan vara olika beroende på väder och klimat)
 • 8.30-9.00 har vi fruktstund. Ute eller inne.
  Den kalla/mörka årstiden äter vi frukten innan vi går ut.
  Gruppen delas in i fria tvärgrupper under förmiddagen.
  Vi är ute på gården, utforskar närmiljön eller så är vi inne och har skapande verksamhet.
 • 11:00 Äter vi lunch som vår husmor Lena tillagat på solrosen.
 • 11:30 Är det dags för vila, vi sover inne på madrasser de som behöver.
De vakna barnen genomför olika aktiviteter inne på Solen eller har en uteverksamhet.
  Barnen vaknar upp efter vilan och då erbjuds olika aktiviteter.
 • 14:00 Äter vi mellanmål.
  På eftermiddagen är vi antingen ute på gården eller så är vi inne och fortsätter utforska de vi påbörjade på Förmiddagen.
 • 17:00-17:15 Slår vi ihop oss med Solrosen.
 • 18:00 Stänger förskolan.

Avdelning Solrosen

Hos oss jobbar utbildade pedagoger som barnskötare, montessoripedagog och förskolelärare med mycket kunskap och erfarenhet. När du valt att komma till oss vill vi ge ditt barn en trygg och anpassad miljö utifrån ditt barns behov.

Miljön är uppbygg utifrån Maria Montessoris pedagogik som bygger på kunskaper om det fantastiska inneboende förmågor som alla barn besitter. Miljön är anpassad till det lilla barnets storlek och på det sättet hjälpa till att skapa så mycket självständighet som möjligt. Miljön är indelad i olika ämnesområden för att möta barnets behov och intressen.

När du kommer in i vårt Montessorirum kan det vara så att du möts av lukter som nybakat bröd. Vi jobbar aktivt med att skapa en så lugn och harmonisk ljudnivå som möjligt och får ofta reaktioner på att det är så lugnt även när alla barn är på plats. Vi uppmuntrar och bjuder gärna in dig som vårdnadshavare att ta del av våran verksamhet på olika sätt. Det kan vara genom att t.ex. vara med och observera i verksamheten under förmiddagspasset. Eller att sitta med i föräldrarådet.

När vi planerar våran årliga verksamhet utgår vi ofta från traditioner för att uppmärksamma kulturen som finns omkring oss. Det är viktigt för oss att varje person ska känna att den är unik oavsett bakgrund, etnisk tillhörighet eller religion.

Vi hoppas att du känner att det här är en verksamhet som passar för ert barn. Varmt välkommen att boka ett besök hos oss här på Montessoriförskolan Grossgärdet!