Fakta om Grossgärdet

Förskolan Grossgärdet

Fakta om Grossgärdet

  • Antal barn: ca 53. Barnens åldrar: 1 till 6 år.
  • Barnen är uppdelade i två avdelningar 1-3 år och 3-6 år
  • Personalen: Förskollärare och Barnskötare med vidareutbildning inom Montessoripedagogiken.
  • Öppettider: vardagar kl. 06.30–18.00.
  • Kö: Vill du låta ditt barn börja hos oss? Använd anmälningsfunktionen som finns på Norrtälje kommuns hemsida: www.norrtalje.se. Syskonförtur och kötid gäller vid placering.
  • Kontakt: Vill du besöka oss eller komma på ett av våra informationsmöten? Kontakta gärna oss mobil
   Fröet: 1-3 år 0730 89 46 03
   Solrosen: 3-6 år 0730 89 45 67
  • Avgift: följer den kommunala förskoletaxan.
  • Skolsamarbete: Alla barn på Grossgärdet har reserverade platser på Montessoriskolan i Norrtälje, vilket ger möjlighet till fortsatt Montessoripedagogik genom hela grundskolan
  • Grossgärdet är medlem i Svenska Montessoriförbundet.
Elever montessoriskolan

Presentation från Grossgärdet fröet

Presentation från Grossgärdet solrosen