Kontakt skolor

Montessoriskolan Gustafslund
Stockholmsvägen 18
761 43 NORRTÄLJE

Montessoriskolan Campus
Albert Engströms gata 5
761 46 NORRTÄLJE

VD
Anne-Marie Utterström Olsson
anne-marie.utterstrom@montessorisverige.se
073-959 35 51

Rektor
Åsa Bertilsson
asa.bertilsson@montessoriskolan.nu
070-648 56 53

Ekonomichef
Sofia Sjölund
sofia.sjolund@montessoriskolan.nu
072-559 81 33

Biträdande rektor Campus
Christina Croneld
christina.croneld@montessoriskolan.nu

Arbetslagsledare Gustafslund åk 5-9
Christina Erlandsson
christina.erlandsson@montessoriskolan.nu
070-270 31 28

Arbetslagsledare Campus åk F-4
Carola Küller
carola.kyller@montessoriskolan.nu
070-619 56 53

Arbetslagsledare Fritids
Malin Söderman
malin.soderman@montessoriskolan.se
076-496 34 53

IT & schoolsoft
support@montessoriskolan.nu
070-217 95 92

Kökschef
Jenny Harold
jenny.harold@montessoriskolan.nu
076-496 34 62

Elevhälsosamordnare
Helen Källberg
helen.kallberg@montessoriskolan.nu
070-586 56 53

Skolsköterska
Maria Lundholm
maria.lundholm@montessoriskolan.nu
076-496 34 51

Kurator
Rekrytering pågar
fornamn.efternamn@montessoriskolan.nu
072-242 44 28

Fritids
F-2 : 076 – 496 34 54
3-4 : 076 – 496 34 55
5-6 : 072 – 554 22 64