Fakta om Amorinen

Förskolan Amorinen

Fakta om Amorinen

  • Antal barn: ca 54. Barnens åldrar: 1 till 6 år.
  • Barnen är uppdelade i två avdelningar 1-3 år och 3-6 år
  • Personalen: Förskollärare och Barnskötare med vidareutbildning inom Montessoripedagogiken
  • : Vill du låta ditt barn börja hos oss? Använd anmälningsfunktionen som finns på Norrtälje kommuns hemsida: www.norrtalje.se. Syskonförtur och kötid gäller vid placering.
  • Öppettider: vardagar 06.00–18.00.
  • Kontakt: Vill du besöka oss eller komma på ett av våra informationsmöten? Kontakta gärna oss mobil 0730 89 39 21
  • Skolsamarbete: Alla barn på Amorinen har reserverade platser på Montessoriskolan i Norrtälje, vilket ger möjlighet till fortsatt Montessoripedagogik genom hela grundskolan.
  • Avgifter: följer den kommunala förskoletaxan.
  • Amorinen är medlen i Svenska Montessoriförbundet.
Elever montessoriskolan

Presentation av Montessoriförskolan Amorinen (lilla och stora)