Vårt kök

Välkommen till Vårt kök

Vår skolmat lagas i vårt skolkök. Sedan ett antal år är vårt skolkök KRAV-märkt då maten till stor del lagas av KRAV-märkta och närproducerade livsmedel. Vi har samarbete med lokala ekologiska livsmedelsproducenter som Senneby Trädgård, Roslagsägg och Billinge Lantbruk (gårdsmjölk, hämtas varje Tisdag) Vi köper så långt det är möjligt kött från olika gårdar i Roslagen samt Gotlands slakterier. Skolans medvetna satsning på skolmaten beror på ett starkt miljöengagemang. Vi vill genom den ekologiska maten lära eleverna vad hållbar utveckling är. Vi är stolta över att under flera års tid blivit nominerade och prisade av White gudie för hållbar offentlig gastronomi med motiveringen ”För att man lyckas ta ett helhetsgrepp om måltiderna genom att agera långsiktigt och ansvarsfullt – och för att man varje dag strävar efter att bjuda på skolmat som både är god och hållbar”.